https://ux.marszalkowski.org/wywiady-poglebione/ IDI Wywiad ta ostatnia była skuteczna i dostarczała wiarygodnych informacji, ankieter musi posiadać wysokie…

https://ux.marszalkowski.org/wywiady-poglebione/
IDI Wywiad ta ostatnia była skuteczna i dostarczała wiarygodnych informacji, ankieter musi posiadać wysokie kwalifikacje, aby zapobiec utracie danych.
Kontakt:
Pełna nazwa:Dawid Kozak
Lokalizacja:sopot, Poland