Cũng tương tự những vòi phun chữa cháy khác, cấu tạo đầu phun sprinkler Tyco cũng có 4 phần: Phần thân, nút chặn, bộ cảm ứng…

Cũng tương tự những vòi phun chữa cháy khác, cấu tạo đầu phun sprinkler Tyco cũng có 4 phần: Phần thân, nút chặn, bộ cảm ứng nhiệt và tấm định hướng. Tuy nhiên, điều khác biệt của Tyco lại ẩn trong mỗi bộ phận của sprinkler.

https://www.drupalgovcon.org/user/76081

https://support.themecatcher.net/forums/users/luzie

http://phillipsservices.net/UserProfile/tabid/43/userId/111460/Default.aspx

http://www.osnabruecker.com/blog_entry.php?user=luzie&blogentry_id=64457

http://richs5star.breakawayiris.com/ActivityFeed/MyProfile/tabid/749/UserId/512674/Default.aspx

https://whitewater.nz/community/profile/bangem/

https://wikifaunia.com/foro_animales/usuarios/bangem/

https://wikifaunia.com/foro_animales/usuarios/tepidnesses/

https://support.themecatcher.net/forums/users/avvisiam

https://support.themecatcher.net/forums/users/bangem

https://support.themecatcher.net/forums/users/cheldine

https://support.themecatcher.net/forums/users/hoekmeet

https://support.themecatcher.net/forums/users/kenntnis

https://support.themecatcher.net/forums/users/lion

https://support.themecatcher.net/forums/users/louisnguyen

https://support.themecatcher.net/forums/users/margina

https://support.themecatcher.net/forums/users/prestes

https://support.themecatcher.net/forums/users/reexport

https://support.themecatcher.net/forums/users/sainrice

https://tatsumarutimes.com/community/profile/bangem

https://tatsumarutimes.com/community/profile/tepidnesses

https://www.castingcall.club/m/bangem

https://www.castingcall.club/m/tepidnesses

https://www.cdsgltd.co.uk/forum/community/profile/bangem/

https://themepalace.com/users/karkov/

https://themepalace.com/users/nabati/

https://timeswriter.com/members/bangem/profile/

https://timeswriter.com/members/tepidnesses/profile/

https://twinoid.com/user/9856233

https://twinoid.com/user/9864757

https://usjf.net/community/profile/cheldine/

https://usjf.net/community/profile/lion/

https://usjf.net/community/profile/margina/

https://usjf.net/community/profile/sainrice/

https://wildrivertours.com.au/community/profile/bangem/

https://windowsarea.de/mitglieder/bangem/?ac=52937/

https://wp-cocoon.com/community/profile/bangem/

https://wp-cocoon.com/community/profile/betrin/

https://wp-cocoon.com/community/profile/cheldine/

https://wp-cocoon.com/community/profile/lion96/

https://wp-cocoon.com/community/profile/margina/

https://wp-cocoon.com/community/profile/reexport/

https://wp-cocoon.com/community/profile/sainrice/

https://wp-cocoon.com/community/profile/tepidnesses/

https://www.artscow.com/user/bangem-3061035

https://www.artscow.com/user/betrin-3062937

https://www.artscow.com/user/cheldine-3062223

https://www.artscow.com/user/lion-3062968

https://www.artscow.com/user/louis-nguyen-3061347

https://www.artscow.com/user/margina-3062680

https://www.artscow.com/user/reexport-3062925

https://www.artscow.com/user/sainrice-3063066

https://www.artscow.com/user/tepidnesses-3061240

https://www.avianwaves.com/User-Profile/userId/124020

https://www.avianwaves.com/User-Profile/userId/124163

Kontakt:
Pełna nazwa:luzi e
Lokalizacja:quy nhơn, Vietnam