Khoa học di động đã đạt được 1 số tiến bộ quyến rũ và hơi hữu ích trong vài năm qua. Các nhà thiết kế web, tận dụng…