Nhu cầu về một không gian để cất giữ đồ đạc cá nhân trong những trường hợp khách hàng hay gặp phải như: một buổi mua…