Chuyện của những cô nàng với tủ giày gỗ cũ kỹ: Có một đôi giày cũ, nhưng chứa đựng cả thế giới hoà bình và yên ổn…