lúc tôi mua nhạc từ iTunes, họ không bao gồm lời bài hát hát trong thẻ ID3. Tôi thấy nó không thuận lợi. Tôi đích thực thích…


Brak widzialnych wpisów w tym miejscu