Cuộc đời giống như 1 bản nhạc lúc thăng lúc trầm, cũng phải có những lúc gặp nhiều sóng gió giống như ông Dương vậy. 1.…


Brak widzialnych wpisów w tym miejscu