Đầu phun sprinkler trong hệ thống PCCC cần được lắp đặt ở những nơi đông dân để đảm bảo an toàn Đầu phun chữa cháy…