Máy ép với thiết bị điện tử 3A - máy tính và thiết bị của họ Máy ép với chúng tôi, một trong những thứ khác nhau. Hướng…

Máy ép với thiết bị điện tử 3A - máy tính và thiết bị của họ Máy ép với chúng tôi, một trong những thứ khác nhau.
Hướng quốc: 129 / 17D Lợn Lê Đình Cẩn, Khu phố 6, Phường Tân, Quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh.
Phần mềm của chúng tôi được đặt ở Nam: 0945796556 - 0984930099 - 0963821177
Email: khomay3a @ gmail
Trang web: https://khomay3a.com/may-ep-cam-vien-ei58.html
Fanpage: h ttps: //web.facebook.com/Congtycpdaututugeu
Kontakt:
Pełna nazwa:Máy ép Cám 3A
Lokalizacja:Hồ Chí Minh, Vietnam