Khóa Điện Tử là gì? Khóa điện tử phổ biến nhất với 3 tính năng cơ bản là thẻ từ, mật mã và chìa cơ. khóa điện tử…