Tủ elocker 20 ngăn 1 khoang là loại tủ e locker văn phòng có 4 ngăn, được sơn tĩnh điện chắc chắc. Được dùng để vật dụng…

Tủ elocker 20 ngăn 1 khoang là loại tủ e locker văn phòng có 4 ngăn, được sơn tĩnh điện chắc chắc. Được dùng để vật dụng cá nhân. Sản phẩm của thương hiệu Smart Locker.

elockere_locker

Website:

e locker


Kontakt:
Pełna nazwa:khoadient011 khoadient011
Lokalizacja:danang, Tanzania; United Republic of