Tủ ilocker và tủ locker khối gồm 40 ngăn đều nhau, cánh sắt mở sử dụng khóa kết hợp tay và có thêm tai khóa móc, trên mỗi…

Tủ ilocker và tủ locker khối gồm 40 ngăn đều nhau, cánh sắt mở sử dụng khóa kết hợp tay và có thêm tai khóa móc, trên mỗi cánh cửa locker và tu locker được dập 1 bảng nhân viên và 1 lỗ thông gió của Smart Locker

tủ_locker tủ_sắt_locker locker tu_sat_locker tu_locker tủ_locker_sắt tủ_nhân_viên tu_locker_sat tủ_locker_giá rẻ tu_locker_gia_re tủ_cá_nhân_locker tủ_sắt_nhiều_ngăn tủ_đựng_đồ_nhân_viên

Website:

locker

tu locker sat

tủ locker giá rẻ

tu locker gia re

tủ cá nhân locker


Kontakt:
Pełna nazwa:khoadient005 khoadient005
Lokalizacja:hcm, Taiwan