Tủ đựng đồ cá nhân, tủ locker, ilocker và tu locker vừa được sử dụng để bảo quản đồ dùng, tư trang cá nhân mỗi người…