صنایع کاشی سنتی خشت آذین فام یکی از بزرگ‌ترین مراکز تولید کاشی سنتی و کاشی مسجد در خاورمیانه می‌باشد

Kontakt:
Pełna nazwa:kashi sonti
Lokalizacja:urmia, Iran (Islamic Republic of)
Strona WWW:https://kheshtazin.com/