Về đến nhà có tủ đựng giày thông minh thật thoải mái Trước đây chồng tôi hay thở dài rồi nằm than rằng không có tủ…