Neuropsychologia Neuropsychologia to dyscyplina naukowa, która bada funkcjonowanie naszego mózgu poprzez pomiar różnych aspektów naszego funkcjonowania…

Neuropsychologia
Neuropsychologia to dyscyplina naukowa, która bada funkcjonowanie naszego mózgu poprzez pomiar różnych aspektów naszego funkcjonowania intelektualnego i poznawczego, w tym:

myślenie (werbalne i niewerbalne rozumowanie intelektualne, abstrakcja, zdolności analityczne, synteza, konceptualizacja itp.)
pamięć długotrwała i krótkotrwała
Uwaga
język (w tym mówienie, czytanie i pisanie)
zarządzanie informacjami (np. planowanie, organizacja, szybkość przetwarzania)
Postrzeganie
trakcja
Innymi słowy, neuropsychologia próbuje zrozumieć, jak nasz mózg wpływa na nasz sposób myślenia, działania i zachowania.

Neuropsychologia nie zajmuje się mózgiem na poziomie chemicznym i elektrycznym, co jest podejściem raczej zarezerwowanym dla neurofizjologii.

Współczesna neuropsychologia ma dwa główne cele: z jednej strony zrozumienie neurologicznych podstaw ludzkiego zachowania na poziomie poznawczym i afektywnym; z drugiej strony przyczyniają się do zapobiegania i leczenia zaburzeń aktywności psychicznej. Podobnie jak inne dziedziny neuronauki, neuropsychologia szybko się rozwija. Po latach skupiania się na dogłębnym opisie zespołów klinicznych i powiązaniu objawów klinicznych ze zmianami anatomicznymi, dzięki postępom w neurobiologii weszła w fazę, która otwiera drogę do zastosowań klinicznych.

Współczesna neuropsychologia ma dwa główne cele: z jednej strony zrozumienie neurologicznych podstaw ludzkiego zachowania na poziomie poznawczym i afektywnym; z drugiej strony przyczyniają się do zapobiegania i leczenia zaburzeń aktywności psychicznej. Podobnie jak inne dziedziny neurologii, neuropsychologia szybko się rozwija. Po latach skupiania się na dogłębnym opisie zespołów klinicznych i powiązaniu objawów klinicznych ze zmianami anatomicznymi, dzięki postępowi w neurobiologii weszła w fazę, która otwiera drogę do zastosowań klinicznych.


Neuropsychologia kliniczna
Neuropsychologia kliniczna wykorzystuje wiedzę naukową do opracowywania narzędzi, które pozwalają dokładniej określić przyczyny pewnych dysfunkcji wpływających na myślenie i zachowanie (pamięć, uwaga, mowa, zdolności motoryczne) , zarządzanie umysłowe, uczenie się itp.).

Dlatego zdecydowana większość neuropsychologów pracuje w szpitalu, na oddziale neurologii. Spotka pacjentów cierpiących na choroby neurodegeneracyjne lub demencję zwyrodnieniową (choroba Alzheimera, choroba Parkinsona, otępienie czołowo-skroniowe, postępujące porażenie nadjądrowe, otępienie z ciałami Lewy'ego, demencję korowo-podstawną, stwardnienie rozsiane itp.) cierpiących na ogniskowe zmiany chorobowe w następstwie na przykład udaru naczyniowo-mózgowego (demencja naczyniowa, afazja ...), mając mniej wyraźne zaburzenia po urazie głowy (zespół czołowy), mając różne i mniej lub bardziej istotne zaburzenia w trakcie i po guzie mózgu (co zależy od lokalizacji i rozległości guza). Rzadziej spotyka się z pacjentami z rzadkimi chorobami genetycznymi (zespół leworęczny, gangliozydoza itp.), Chorobami metabolicznymi, a nawet chorobami przenoszonymi drogą płciową, takimi jak AIDS, u których w późniejszych stadiach występuje znaczący zespół neurologiczny. choroby. Spotka również pacjentów cierpiących na zaburzenia psychiatryczne lub psychopatologiczne silnie przypominające schorzenia neurologiczne; jego rolą będzie wtedy rozróżnienie tych dwóch i skierowanie pacjenta do poradni psychiatrycznej, jeśli to konieczne. logicznezagadki.pl zasadniczo obejmują lepsze zrozumienie organizacji i działania
naszego mózgu, a także zapewnić
wiele wyjaśnień wpływu
sztuka w naszym życiu. Oczywiście, jeśli sztuka nie wydaje się niezbędna dla naszego przetrwania, praktyki
i konsumpcja artystyczna stanowią
formy regulacji poznawczo-emocjonalnej
potężna jednostka i społeczność. Muzyka,
najbardziej konsumowana sztuka na świecie, niewątpliwie wykorzystywana jest jako czynność neuro-modulacji naszego nastroju. Jednak,
sztuka i praktyki artystyczne są neutralne.
Ale jeśli niekoniecznie nas oddają
moralnie lepsi indywidualnie,
mimo wszystko działają na rzecz spójności społecznej.
Sztuka może nie uratuje świata, ale
jej praktyka chroni i stymuluje pewne
Kontakt:
Pełna nazwa:Witek Bolcen
Lokalizacja:Olsztyn, Poland