Đỗ Trùng Dương sinh năm 1981 vào ngày 26 tháng 10 tại vùng đất võ Bình Định, cái nôi anh hùng hào kiệt sản sinh ra nhiều doanh…

Đỗ Trùng Dương sinh năm 1981 vào ngày 26 tháng 10 tại vùng đất võ Bình Định, cái nôi anh hùng hào kiệt sản sinh ra nhiều doanh nhân thành đạt hàng đầu Việt Nam. Ông nội và ông ngoại của ông đều là thương binh hạng nặng trong 2 cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ. Các chú ruột thì tham gia vào những chức vụ cao trong Đảng & Nhà nước. Bố mẹ của doanh nhân theo nghề bác sĩ, đồng thời cũng nắm giữ các chức vụ quan trọng trong bệnh viện. Thế nhưng Đỗ Trùng Dương lại có một niềm đam mê mãnh liệt với kinh doanh, và đó cũng là động lực lớn nhất thúc đẩy ông phấn đấu, nỗ lực để gầy dựng sự nghiệp.

https://danluat.thuvienphapluat.vn/thanh-vien/jayut

http://mdr-inc.com/UserProfile/tabid/43/UserID/51999/Default.aspx

http://foxsheets.statfoxsports.com/UserProfile/tabid/57/UserID/44140/Default.aspx

https://speakerdeck.com/jayut

https://yolotheme.com/forums/users/jayut/

http://jitps.ui.ac.id/index.php/Tourism/user/viewPublicProfile/234959

http://jitps.ui.ac.id/index.php/Tourism/user/viewPublicProfile/237546

http://jitps.ui.ac.id/index.php/Tourism/user/viewPublicProfile/237765

http://jitps.ui.ac.id/index.php/Tourism/user/viewPublicProfile/235272

http://jitps.ui.ac.id/index.php/Tourism/user/viewPublicProfile/237273

http://jitps.ui.ac.id/index.php/Tourism/user/viewPublicProfile/198030

http://jitps.ui.ac.id/index.php/Tourism/user/viewPublicProfile/207085

http://jitps.ui.ac.id/index.php/Tourism/user/viewPublicProfile/238403

Kontakt:
Pełna nazwa:jayut jayut
Lokalizacja:hila, Poland