Những người nuôi cá cảnh chuyên nghiệp đã đưa ý kiến cho rằng: nếu không có vi sinh cho bể cá thì các loài thuỷ sinh - cá…

Những người nuôi cá cảnh chuyên nghiệp đã đưa ý kiến cho rằng: nếu không có vi sinh cho bể cá thì các loài thuỷ sinh - cá cảnh không thể tồn tại. Mặc dù không thể nhìn thấy bằng mắt thường, nhưng những sinh vật này lại giữ vai trò vô cùng lớn đối với sức khỏe, sức ăn, độ linh hoạt của cá cảnh, tép cảnh và độ trong sạch của môi trường nước. Ngay cả đối với con người, nếu không có chúng thì rác thải trong môi trường sống không thể phân huỷ, ảnh hưởng đến sức khoẻ và chất lượng cuộc sống một cách trực tiếp.

https://www.carookee.de/forum/Retinoblastom-Forum/31968004

http://www.kzncomsafety.gov.za/UserProfile/tabid/255/userId/229671/Default.aspx

https://bsl24.de/Activity-Feed/My-Profile/UserId/94096

https://www.cdprojekt.com/pl/forums/users/horigane/

http://www.spyropress.com/forums/users/horigane/

https://www.ko-fi.com/post/Cach-tao-vi-sinh-cho-ho-ca-rong-men-vi-sinh-Koika-H2H02QCUS

https://www.flickr.com/photos/koikaprobioticforfish/50617447451/

http://www.23hq.com/koikaprobioticforfish/photo/77520793

https://player.me/c/koikaprobioticforfish/10687/9442965

https://dashburst.com/koikaprobioticforfish/30

https://www.deviantart.com/koikaprobiotic/art/Loc-sui-vi-sinh-va-cach-che-loc-vi-sinh-cho-be-ca-862666683

https://vk.com/wall616983618_28

https://twitter.com/i/events/1333279838119948291

https://www.woddal.com/post/270117_che-loc-vi-sinh-cho-be-ca-tu-loc-sui-vi-sinh-lam-loc-vi-sinh-cho-be-ca-koika-bac.html

https://player.me/c/koikaprobioticforfish/10687/9445041

Kontakt:
Pełna nazwa:hori gane
Lokalizacja:quy nhon, Vietnam