Trang đích này được thiết kế cho một ứng dụng ngân hàng. Tôi thực sự thích thiết kế và tương tác của nó! Điều làm cho…

Trang đích này được thiết kế cho một ứng dụng ngân hàng. Tôi thực sự thích thiết kế và tương tác của nó! Điều làm cho sự tương tác trở nên đặc biệt là nhà thiết kế đã cho mọi yếu tố trên trang web một trọng lượng khác nhau. Vì vậy, khi bạn di chuyển chuột, bạn thực sự có thể cảm nhận được "sức mạnh" của từng yếu tố. Thật sáng tạo và thú vị! Là một trang của du du, trang web này là một trong những trang của họ. Hình ảnh của chúng tôi là một trong những thứ khác nhau.

Kontakt:
Pełna nazwa:hoang bach
Lokalizacja:hà nội, Papua New Guinea
Strona WWW:http://www.myfolio.com/art/fh7xokdpgm