Ai cũng sẽ trầm trồ trước sự chân thành và bao dung lỗi của mọi người, và khuyên răn họ nên sống theo lối tích cực hơn.…


Brak widzialnych wpisów w tym miejscu