Như ta đã biết nước được xả thông qua lỗ phun của đầu sprinkler. Đường kính và các đặc tính thủy lực của lỗ phun này…

Như ta đã biết nước được xả thông qua lỗ phun của đầu sprinkler. Đường kính và các đặc tính thủy lực của lỗ phun này quyết định dòng chảy và áp suất tại vòi phun. Hệ số K là con số chỉ định được đưa ra để thể hiện đặc tính thủy lực của sản phẩm.

https://richs5star.breakawayiris.com/ActivityFeed/MyProfile/tabid/749/userId/512658/Default.aspx

https://storium.com/user/hana2

https://www.drupalgovcon.org/user/75766

https://support.themecatcher.net/forums/users/hana

http://phillipsservices.net/UserProfile/tabid/43/userId/111340/Default.aspx

http://support.supermap.com.cn/supportblog/ActivityFeed/MyProfile/tabid/61/UserId/3259/Default.aspx

http://support.supermap.com.cn/supportblog/ActivityFeed/MyProfile/tabid/61/UserId/3307/Default.aspx

http://support.supermap.com.cn/supportblog/ActivityFeed/MyProfile/tabid/61/UserId/3308/Default.aspx

http://support.supermap.com.cn/supportblog/ActivityFeed/MyProfile/tabid/61/UserId/3326/Default.aspx

https://jeu.video/forum/profile/234060-betrin/?tab=field_core_pfield_14

https://ctrlr.org/forums/users/betrin/

https://usjf.net/community/profile/betrin/

https://k289gitlab1.citrin.ch/-/snippets/3597

https://jeu.video/forum/profile/233538-mandag/?tab=field_core_pfield_14

http://www.osnabruecker.com/blog_entry.php?user=hondisar&blogentry_id=57119

https://www.carookee.de/forum/Retinoblastom-Forum/32067294

https://support.themecatcher.net/forums/users/hondisar

https://devot-ee.com/profile/user75108321

https://forum.cs-cart.com/user/141790-hondisar/

http://git.newslab.iith.ac.in/snippets/5770

http://foxsheets.statfoxsports.com/UserProfile/tabid/57/UserID/62512/Default.aspx

http://richs5star.breakawayiris.com/ActivityFeed/MyProfile/tabid/749/UserId/510944/Default.aspx

http://rosalind.info/users/mussnes/

http://www.osnabruecker.com/blog_entry.php?user=mussnes&blogentry_id=55541

https://bsl24.de/Activity-Feed/My-Profile/UserId/103406

https://calongo.com/en/community/profile/bangem/

https://devot-ee.com/profile/user16381159

https://git.l3s.uni-hannover.de/snippets/682

https://gitlab.eurecom.fr/snippets/3034

https://ignitiondeck.com/id/forums/users/99099/

https://jeu.video/forum/profile/225596-mussnes/?tab=field_core_pfield_14

https://myanimelist.net/profile/mussnes

https://ojs.bib.hb.se/mastern/user/viewPublicProfile/84395

https://source.joinmastodon.org/snippets/403

https://starity.hu/profil/302837-primrose93/

https://support.advancedcustomfields.com/forums/users/mussnes/

https://support.themecatcher.net/forums/users/mussnes

https://twinoid.com/user/9891796

https://works.bepress.com/nep-cam/

https://www.apaci.com.au/UserProfile/tabid/43/userId/42293/Default.aspx

https://www.bakespace.com/members/profile/minhnguyet/839664/

https://www.carookee.de/forum/Retinoblastom-Forum/32058813

https://www.connectingelements.com/user-profile?userId=3269

https://www.doctorslounge.com/index.php/member/1469703

https://www.drupalgovcon.org/user/41571

https://www.ekademia.pl/u/mussnes

https://www.englishbaby.com/findfriends/gallery/detail/2365033

https://www.spyropress.com/forums/users/mussnes/

https://www.thebranfordgroup.com/dnn3/UserProfile/tabid/214/UserId/56240/Default.aspx

https://www.velvetjobs.com/profile/bangem

https://www.drupalgovcon.org/user/43006

https://www.thebranfordgroup.com/dnn3/UserProfile/tabid/214/UserId/56210/Default.aspx

https://jeu.video/forum/profile/226265-tobilung/?tab=field_core_pfield_14

https://source.joinmastodon.org/snippets/249

https://comicvine.gamespot.com/profile/hoasen/about-me/

Kontakt:
Pełna nazwa:ha na
Lokalizacja:hà nội, Poland