Đỗ Trùng Dương sinh năm 1981 vào ngày 26 tháng 10 tại Bình Định, vùng đất võ với nhiều anh hùng hào kiệt. Đây cũng là cái nôi…

Đỗ Trùng Dương sinh năm 1981 vào ngày 26 tháng 10 tại Bình Định, vùng đất võ với nhiều anh hùng hào kiệt. Đây cũng là cái nôi đã sản sinh ra rất nhiều các doanh nhân hàng đầu Việt Nam. Với truyền thống gia đình hiếu học và có công Tổ quốc, ông nội và ông ngoại đều là thương binh hạng nặng trong cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ; Các chú ruột của vị doanh nhân trẻ cũng tham gia và giữ những chức vụ cao trực thuộc Đảng và Nhà nước. Tại sao một người con xứ Nẫu có bố mẹ theo nghề Y lại trở thành một CEO tài ba trong ngành bất động sản? Đỗ Trùng Dương là ai thật sự khiến nhiều người phải tò mò.


https://www.carookee.de/forum/Retinoblastom-Forum/31795561

https://bsl24.de/Activity-Feed/My-Profile/UserId/90640

http://richs5star.breakawayiris.com/ActivityFeed/MyProfile/tabid/749/UserId/504184/Default.aspx

https://www.webmasterpro.de/user/banglang/

https://www.stem.org.uk/user/765259


https://ojs.hh.se/index.php/JISIB/user/viewPublicProfile/137532

http://sn.ras.ru/index.php/blogs/8161/64128/

http://www.dnnsoftware.com/activity-feed/my-profile/userid/3124457

http://sn.ras.ru/index.php/blogs/8125/64127/

https://ojs.hh.se/index.php/JISIB/user/viewPublicProfile/137032

https://revistas.ulima.edu.pe/index.php/enfoque/user/viewPublicProfile/29579

http://www.dnnsoftware.com/activity-feed/my-profile/userid/3124458

https://www.doctorslounge.com/index.php/member/1470821

https://twinoid.com/user/9895316

https://ojs.bib.hb.se/mastern/user/viewPublicProfile/84766

Kontakt:
Pełna nazwa:ba ko
Lokalizacja:phuoc thanh, Vietnam