Chọn một dòng bồn tắm luôn là 1 điều khó khăn, nhưng khi bạn gặp khó khăn về khả năng vận động thì điều đó càng phát…