Dòng TY-FRB có các hệ số phun (tyco sprinkler k factor) K2.8, K5.6, K8.0 kết hợp với các kích thước ren ½ inch và ¾ inch cùng các…

Dòng TY-FRB có các hệ số phun (tyco sprinkler k factor) K2.8, K5.6, K8.0 kết hợp với các kích thước ren ½ inch và ¾ inch cùng các ngưỡng kích hoạt 165 °F (74 °C), 212°F (100°C) được sử dụng để chữa cháy cho khách sạn, tòa nhà văn phòng, các công trình thương mại và công nghiệp. tyco sprinkler heads hướng ngang được sử dụng tại những công trình có tính thẩm mỹ hoặc các nơi mà đường ống không đi trên trần được.

https://storium.com/user/vaccar

https://support.advancedcustomfields.com/forums/users/vaccar/

https://www.drupalgovcon.org/user/81621

https://support.themecatcher.net/forums/users/vaccar

http://phillipsservices.net/UserProfile/tabid/43/userId/114035/Default.aspx

https://www.quierosersanto.com/miembros/cheldine/profile/

https://www.quierosersanto.com/miembros/chikohamu/profile/

https://www.quierosersanto.com/miembros/tepidnesses/profile/

https://www.radikaltechnologies.com/forum/profile/28902/

https://www.radikaltechnologies.com/forum/profile/30458/

https://www.rakennerahastot.fi/web/bangem

https://www.rakennerahastot.fi/web/betrin

https://www.rakennerahastot.fi/web/cheldine

https://www.rakennerahastot.fi/web/lion/

https://www.rakennerahastot.fi/web/louisnguyen

https://www.rakennerahastot.fi/web/margina/

https://www.rakennerahastot.fi/web/sainrice/

https://www.renatobrunetta.it/comunico-e-ascolto/profile/bangem/

https://www.renatobrunetta.it/comunico-e-ascolto/profile/tepidnesses/

https://www.simsync.de/community/profile/lion/

https://www.simsync.de/community/profile/margina/

https://www.simsync.de/community/profile/primrose/

https://www.simsync.de/community/profile/tepidnesses/

https://www.smia-oslo.no/community/profile/bangem/

https://www.spyropress.com/forums/users/anschlussarten/

https://www.spyropress.com/forums/users/anticombinati/

https://www.spyropress.com/forums/users/arbiter/

https://www.spyropress.com/forums/users/avvisiam/

https://www.spyropress.com/forums/users/bangem/

https://www.spyropress.com/forums/users/bbligano/

https://www.spyropress.com/forums/users/betrin/

https://www.spyropress.com/forums/users/cheldine/

https://www.spyropress.com/forums/users/chikohamu/

https://www.spyropress.com/forums/users/hoekmeet/

https://www.spyropress.com/forums/users/kanamits/

https://www.spyropress.com/forums/users/kenntnis/

https://www.spyropress.com/forums/users/lion96/

https://www.spyropress.com/forums/users/louisnguyen/

https://www.spyropress.com/forums/users/mandag/

https://www.spyropress.com/forums/users/margina/

https://www.spyropress.com/forums/users/prestes/

https://www.spyropress.com/forums/users/punissables/

https://www.spyropress.com/forums/users/reetrekkers/

https://www.spyropress.com/forums/users/reexport/

https://www.spyropress.com/forums/users/sainrice/

https://www.spyropress.com/forums/users/subashik/

https://www.spyropress.com/forums/users/trainante/

https://www.stem.org.uk/user/721774/he-thong-chua-chay-tu-dong-an-phat-quy-dinh-ve-khoang-cach-giua-cac-dau-phun

https://www.stem.org.uk/user/776948/tieu-chuan-lap-dat-dau-phun-sprinkler-tyco-trong-cac-loai-dau-phun-sprinkler-an-phat

https://www.stem.org.uk/user/787746/dau-phun-chua-chay-can-thiet

https://www.stem.org.uk/user/789678/y-tuong-cho-dau-phun-sprinkler

https://www.stem.org.uk/user/960028/dau-phun-sprinkler-tyco-chinh-hang

https://www.symbiostock.org/members/bangem/profile/

https://www.syztmz.com/forum/profile/bangem/

https://www.tunwalai.com/profile/10899691/bangem

Kontakt:
Pełna nazwa:gru na
Lokalizacja:quy nhơn, Vietnam