GODO đại diện NSX phân phối các dòng bơm công nghiệp: bơm màng khí nén, bơm màng điện, bơm màng thực phẩm, bơm màng bột, máy phun sơn khí nén, máy chiết rót...

Kontakt:
Pełna nazwa:godo vietnam
Lokalizacja:hn, Vietnam