Công ty TNHH Thương Mại Dược Phẩm Trang Ly (Trang Ly Pharma) - Nhà máy sản xuất sữa bột, nhà máy máy sản xuất thực phẩm chức năng. Website: https://trangly.vn/

Kontakt:
Pełna nazwa:giacongtpcn trangly
Lokalizacja:Ha Noi, Vietnam