Tính tự lập của tôi nhờ vào tủ giầy thông minh Văn Thành Lúc trước tôi khá lười về vứt giày dép lung tung làm cho căn phòng…