Cửa đóng mở ghép thông minh, đóng mở gọn nhẹ, không chiếm diện tích: nên nhiều người còn gọi đây là kệ giày lật. Các…

Cửa đóng mở ghép thông minh, đóng mở gọn nhẹ, không chiếm diện tích: nên nhiều người còn gọi đây là kệ giày lật. Các loại kệ giày bằng gỗ truyền thống thường có cánh cửa mở sang 2 bên góc 90 độ hoặc 180 độ. Kệ càng rộng, kích thước cánh cửa càng to khi mở ra, điều này không hề tiện ích cho không gian nhà nhỏ trong xã hội hiện đại ngày nay. Trong khi đó kệ để giày dép thông minh được thiết kế cửa mở theo dạng cuộn, không hề tốn thêm diện tích khi bạn muốn mở tủ tìm giày.

https://storium.com/user/extramur

https://jeu.video/forum/profile/221968-extramur/?tab=field_core_pfield_14

https://bsl24.de/Activity-Feed/My-Profile/UserId/99834

https://www.englishbaby.com/findfriends/gallery/detail/2358502

http://richs5star.breakawayiris.com/ActivityFeed/MyProfile/tabid/749/UserId/510338/Default.aspx

https://smartnet.niua.org/users/chupino20228005

https://smartnet.niua.org/users/hoadang

https://smartnet.niua.org/users/huongxua

https://smartnet.niua.org/users/liamia28013

https://smartnet.niua.org/users/miele28416

https://smartnet.niua.org/users/semanty28144

https://smartnet.niua.org/users/suongmai

https://smartnet.niua.org/users/thandong

https://smartnet.niua.org/users/thucday

https://smartnet.niua.org/users/trinhtrinh

https://smartnet.niua.org/users/vuitinh

https://smartnet.niua.org/users/yenbui

https://source.joinmastodon.org/snippets/1032

https://source.joinmastodon.org/snippets/1063

https://source.joinmastodon.org/snippets/1064

https://source.joinmastodon.org/snippets/1065

https://source.joinmastodon.org/snippets/1067

https://source.joinmastodon.org/snippets/1069

https://source.joinmastodon.org/snippets/1071

https://source.joinmastodon.org/snippets/1072

https://source.joinmastodon.org/snippets/1082

https://source.joinmastodon.org/snippets/1084

https://source.joinmastodon.org/snippets/1085

https://source.joinmastodon.org/snippets/1111

https://source.joinmastodon.org/snippets/1633

https://source.joinmastodon.org/snippets/1699

https://source.joinmastodon.org/snippets/1725

https://source.joinmastodon.org/snippets/1736

https://source.joinmastodon.org/snippets/1755

https://source.joinmastodon.org/snippets/1825

https://source.joinmastodon.org/snippets/1842

https://source.joinmastodon.org/snippets/1937

https://source.joinmastodon.org/snippets/1964

https://source.joinmastodon.org/snippets/2177

https://speakerdeck.com/akifan

https://speakerdeck.com/beurtza

https://speakerdeck.com/bloedzie

https://speakerdeck.com/bucpha

https://speakerdeck.com/chadrick

https://speakerdeck.com/chupino202

https://speakerdeck.com/clidmat

https://speakerdeck.com/craftlet

https://speakerdeck.com/cucbong

https://speakerdeck.com/curarine

https://speakerdeck.com/doanhnhan

https://speakerdeck.com/docthan

https://speakerdeck.com/eliezer

https://speakerdeck.com/fluorise

https://speakerdeck.com/frughere

https://speakerdeck.com/gehintum

Kontakt:
Pełna nazwa:geop teer
Lokalizacja:quy nhon, Vietnam