Đứng trước tình trạng báo động, ông Đỗ Trùng Dương Vicky nhận thấy trách nhiệm của mình đối với công ty và khách hàng do…

Đứng trước tình trạng báo động, ông Đỗ Trùng Dương Vicky nhận thấy trách nhiệm của mình đối với công ty và khách hàng do tin đồn sai sự thật Vicky group lừa đảo, gây ra ảnh hưởng nghiêm trọng. Cùng suy nghĩ “với người đời, thanh minh là thú tội”, ông Dương quyết định nhờ đến sự can thiệp của pháp luật giải quyết vụ việc trên, tìm ra người cố ý làm xấu hình ảnh cùng danh dự của ông và công ty.

https://we.riseup.net/gemini202

http://richs5star.breakawayiris.com/ActivityFeed/MyProfile/tabid/749/UserId/505115/Default.aspx

https://speakerdeck.com/gemini202

https://studiumfc.umontreal.ca/blog/index.php?entryid=8259

https://academy.autodesk.com/users/gemini202

https://gitlab.eurecom.fr/snippets/2432

https://gitlab.eurecom.fr/snippets/2329

https://gitlab.eurecom.fr/snippets/2366

https://gitlab.eurecom.fr/snippets/2379

https://gitlab.eurecom.fr/snippets/2387

https://gitlab.eurecom.fr/snippets/2419

https://gitlab.eurecom.fr/snippets/2438

https://gitlab.eurecom.fr/snippets/3519

https://gitlab.eurecom.fr/snippets/3521

https://gitlab.eurecom.fr/snippets/2309

Kontakt:
Pełna nazwa:ge mini
Lokalizacja:VietNam, Vietnam