1. Lựa chọn trung bình độ dài . Vì thế, họ ngắn hạn ứng dụng ly dài (ống kính góc rộng hoặc ống kính zoom góc rộng). Họ…


Brak widzialnych wpisów w tym miejscu