Zawarcie związku małżeńskiego to jakieś z najistotniejszych zdarzeń w życiu przyszłych małżonków, jakie zostanie w ich pamięci na kompletne…