Điều Cần Biết về Fintech – Giá Trị Tạo Ra Cho Doanh Nghiệp? Bản quyền công nghệ tài chính fintech: Bản quyền bảo vệ chương…

Điều Cần Biết về Fintech – Giá Trị Tạo Ra Cho Doanh Nghiệp?

Bản quyền công nghệ tài chính fintech: Bản quyền bảo vệ chương trình máy tính (mã đối tượng và mã nguồn) cũng như màn hình hiển thị, đồ họa, hiệu ứng âm thanh và các yếu tố khác được tạo ra khi chương trình đang chạy. Bản quyền không cần phải đăng ký ở Việt Nam.

Quyền cơ sở dữ liệu blockchain: Các tập hợp dữ liệu có thể được bảo vệ bản quyền ở Việt Nam, chẳng hạn như trong hệ thống quản lý thông tin, hệ thống đặt hàng và trang web. Ở cấp độ Liên minh Châu Âu, cơ sở dữ liệu cũng có thể được bảo vệ dưới dạng quyền riêng nếu có sự đầu tư đáng kể vào việc thu thập, xác minh hoặc trình bày nội dung.

HOT HOT: https://finfan.vn/news/what-is-fintech-the-market-of-fintech-in-vietnam-in-2020-finfan-1211

Bằng sáng chế cho các công ty fintech và dự án công nghệ tài chính: Các chương trình máy tính và phương pháp kinh doanh nói chung không được cấp bằng sáng chế ở Việt Nam, trừ khi chúng có tính chất kỹ thuật. Điều gì mang lại cho một chương trình máy tính hoặc một phương pháp kinh doanh đặc tính kỹ thuật cần thiết để nó nằm ngoài trường hợp loại trừ thường khó xác định. Nó cũng thay đổi tùy theo việc bằng sáng chế cho các chương trình máy tính hoặc phương pháp kinh doanh chỉ được áp dụng cho Việt Nam, IPO của Fintech Việt Nam hay trên toàn EU (bao gồm cả Việt Nam) thông qua Văn phòng Sáng chế Châu Âu (IPO của Việt Nam thường hạn chế hơn trong cách tiếp cận).

TIN TỨC MỚI: Công ty Fintech Việt Nam phát triển công nghệ sản phẩm | FinFan

Tính bảo mật API và dữ liệu khách hàng trong thị trường fintech: Mã nguồn phần mềm có thể được bảo vệ dưới dạng bí mật kinh doanh hoặc được xem xét về tính bảo mật. Trừ khi một công ty fintech Vietnam có thể có được bằng sáng chế cho chương trình máy tính, bảo mật hoặc bí mật thương mại thường là cách tốt nhất để ngăn các bên thứ ba sao chép bất kỳ phát minh hoặc đổi mới nào có trong chương trình.

Thương hiệu : Thương hiệu của các công ty fintech, sản phẩm và dịch vụ có thể được bảo vệ bằng các thương hiệu đã đăng ký và chưa đăng ký. Các nhãn hiệu đã đăng ký có thể được đăng ký và đăng ký tại Việt Nam tại IPO của Việt Nam hoặc trên toàn EU (bao gồm cả Việt Nam) tại IPO của EU.

BÁO CÁO ĐẦY ĐỦ: https://finfan.vn/news/bao-cao-fintech-viet-nam-2020-1382

Mở rộng mạng lưới dịch vụ công nghệ tài chính fintech và phương thức thanh toán, chuyển tiền là nhiệm của của FinFan chúng tôi và các đối tác chiến lược trên toàn thế giới, đồng thời chúng tôi cùng các đối tác duy trì mức phí thấp để dịch vụ của chúng tôi trở nên hấp dẫn hơn và giá cả phải chăng cho hàng triệu người Việt Nam làm việc xa nhà, cũng như cho khách du lịch ở Việt Nam. Để có thể tìm hiểu và trải nghiệm dịch vụ của chúng tôi quý khách có thể liên hệ:

>>>Hotline: +84 28 6685 3317

>>>Mail: support@finfan.vn

Kontakt:
Pełna nazwa:fintech vietnam
Lokalizacja:Ho Chi Minh, Vietnam