Cửa đóng mở ghép thông minh, đóng mở gọn nhẹ, không chiếm diện tích: nên nhiều người còn gọi đây là kệ giày lật. Các…

Cửa đóng mở ghép thông minh, đóng mở gọn nhẹ, không chiếm diện tích: nên nhiều người còn gọi đây là kệ giày lật. Các loại kệ giày bằng gỗ truyền thống thường có cánh cửa mở sang 2 bên góc 90 độ hoặc 180 độ. Kệ càng rộng, kích thước cánh cửa càng to khi mở ra, điều này không hề tiện ích cho không gian nhà nhỏ trong xã hội hiện đại ngày nay. Trong khi đó kệ để giày dép thông minh được thiết kế cửa mở theo dạng cuộn, không hề tốn thêm diện tích khi bạn muốn mở tủ tìm giày.

http://www.osnabruecker.com/blog_entry.php?user=lavehan&blogentry_id=55047

https://www.carookee.de/forum/Retinoblastom-Forum/32055793

https://bsl24.de/Activity-Feed/My-Profile/UserId/99800

https://www.avenza.com/forums/users/extramur/

https://support.themecatcher.net/forums/users/extramur

https://jeu.video/forum/profile/188590-uyenthu/?tab=field_core_pfield_14

https://jeu.video/forum/profile/188670-baochau/?tab=field_core_pfield_14

https://jeu.video/forum/profile/188832-pilami202/?tab=field_core_pfield_14

https://jeu.video/forum/profile/188893-selyth/?tab=field_core_pfield_14

https://jeu.video/forum/profile/188977-ducminh/?tab=field_core_pfield_14

https://jeu.video/forum/profile/188989-dayday/?tab=field_core_pfield_14

https://jeu.video/forum/profile/188991-liamia/?tab=field_core_pfield_14

https://jeu.video/forum/profile/189182-namthu/?tab=field_core_pfield_14

https://jeu.video/forum/profile/189215-suongmai/?tab=field_core_pfield_14

https://jeu.video/forum/profile/189287-yenbui/?tab=field_core_pfield_14

https://jeu.video/forum/profile/189954-miele/?tab=field_core_pfield_14

https://jeu.video/forum/profile/190012-beurtza/?tab=field_core_pfield_14

https://jeu.video/forum/profile/190323-maitien/?tab=field_core_pfield_14

https://jeu.video/forum/profile/190520-jonil/?tab=field_core_pfield_14

https://jeu.video/forum/profile/190595-ellywife/?tab=field_core_pfield_14

https://jeu.video/forum/profile/191030-rokcho/?tab=field_core_pfield_14

https://jeu.video/forum/profile/192362-holly113/?tab=field_core_pfield_14

https://jeu.video/forum/profile/192440-deralist/?tab=field_core_pfield_14

https://jeu.video/forum/profile/192620-meanmax/?tab=field_core_pfield_14

https://jeu.video/forum/profile/192864-ruelite/?tab=field_core_pfield_14

https://jeu.video/forum/profile/193239-competen/?tab=field_core_pfield_14

https://jeu.video/forum/profile/193351-tituband/?tab=field_core_pfield_14

https://jeu.video/forum/profile/193676-bloedzie/?tab=field_core_pfield_14

https://jeu.video/forum/profile/193808-rootlocuss/?tab=field_core_pfield_14

https://jeu.video/forum/profile/193972-eliezer/?tab=field_core_pfield_14

https://jeu.video/forum/profile/194088-sedangre/?tab=field_core_pfield_14

https://jeu.video/forum/profile/194407-ghessed/?tab=field_core_pfield_14

https://jeu.video/forum/profile/203161-stadhool/?tab=field_core_pfield_14

https://jeu.video/forum/profile/203727-gehintum/?tab=field_core_pfield_14

https://jeu.video/forum/profile/205411-klimkoor/?tab=field_core_pfield_14

https://jeu.video/forum/profile/205727-unbastine/?tab=field_core_pfield_14

https://jeu.video/forum/profile/205771-chadrick/?tab=field_core_pfield_14

https://jeu.video/forum/profile/212894-akifan/?tab=field_core_pfield_14

https://jeu.video/forum/profile/213556-seriegu/?tab=field_core_pfield_14

https://jeu.video/forum/profile/215241-shaled/?tab=field_core_pfield_14

https://jeu.video/forum/profile/218645-importer/?tab=field_core_pfield_14

https://jeu.video/forum/profile/218731-fluorise/?tab=field_core_pfield_14

https://jeu.video/forum/profile/218938-rivinian/?tab=field_core_pfield_14

https://jeu.video/forum/profile/218968-craftlet/?tab=field_core_pfield_14

https://jeu.video/forum/profile/219131-sulpha/?tab=field_core_pfield_14

https://jeu.video/forum/profile/219238-loseres/?tab=field_core_pfield_14

https://jeu.video/forum/profile/219369-zincify/?tab=field_core_pfield_14

https://jeu.video/forum/profile/220174-motorizi/?tab=field_core_pfield_14

https://jeu.video/forum/profile/220216-curarine1/?tab=field_core_pfield_14

https://jeu.video/forum/profile/220400-littoral1/?tab=field_core_pfield_14

https://ken.pucsp.br/reb/user/viewPublicProfile/2788061

https://ken.pucsp.br/reb/user/viewPublicProfile/2841950

https://ken.pucsp.br/reb/user/viewPublicProfile/2853903

https://ken.pucsp.br/reb/user/viewPublicProfile/2862804

https://ken.pucsp.br/reb/user/viewPublicProfile/3017028

Kontakt:
Pełna nazwa:extra mur
Lokalizacja:quy nhon, Vietnam