Sau khi tốt nghiệp thủ khoa trường trung học phổ thông Phù Cát 1, Đỗ Trùng Dương theo học tại trường Đại học Bách Khoa…

Sau khi tốt nghiệp thủ khoa trường trung học phổ thông Phù Cát 1, Đỗ Trùng Dương theo học tại trường Đại học Bách Khoa Thành phố Hồ Chí Minh khoa Quản lý công nghiệp. Đấy cũng là lúc niềm đam mê kinh doanh và bản lĩnh lãnh đạo dần hình thành trong cậu sinh viên ngày ngày dùi mài nơi thư viện, để rồi 13 năm sau, tập đoàn Viking của vị doanh nhân trẻ ra đời và phát triển vững mạnh đến ngày nay.


http://foxsheets.statfoxsports.com/UserProfile/tabid/57/UserID/41038/Default.aspx

https://bsl24.de/Activity-Feed/My-Profile/UserId/91650

http://richs5star.breakawayiris.com/ActivityFeed/MyProfile/tabid/749/UserId/505074/Default.aspx

https://speakerdeck.com/energyfree

https://we.riseup.net/energyfree


https://openclassrooms.com/fr/membres/preun-un

https://openclassrooms.com/fr/membres/li-no

https://openclassrooms.com/fr/membres/na-bati

https://openclassrooms.com/fr/membres/la-lin

https://openclassrooms.com/fr/membres/luu-yo

https://openclassrooms.com/fr/membres/dong-luc

https://openclassrooms.com/fr/membres/thuc-day

https://openclassrooms.com/fr/membres/hai-huoc

https://openclassrooms.com/en/membres/huong-xua

http://gendou.com/user/tuoitho

Kontakt:
Pełna nazwa:energy free
Lokalizacja:quy nhon, Vietnam