Moda na e-portfolio.

sobota, 30 maj 09, 23:48

Bardziej spersonalizowane uczenie oraz chęć wykorzystania dostępnych narzędzi i technologii do wpierania procesu kształcenia i motywowania uczących się zwiększyły zainteresowanie e-portfolio i procesem jego tworzenia.

E-portfolio, zwane też "elektroniczną teczką" lub "cyfrowym portfolio", to dynamiczne narzędzie edukacyjne służące swemu twórcy do dokumentowania czynionych postępów w nauce czy życiu zawodowym. Generalnie służyć ma własnemu rozwojowi, a także prezentacji wszelkich informacji związanych z naszym curriculum.

Opierając się na wypowiedzi Grahama Attwell'a, e-portfolio to własność każdego uczącego się, może ono jednak być bardzo skutecznie wykorzystywane przez instytucje państwowe, pracodawców, wszelkiego rodzaju szkoły oraz instytucje, które chcą zawartość e-portfolio identyfikować, przeszukiwać, analizować, certyfikować i poddawać dowolnym procesom na jakie zezwoli właściciel.

Systemy e-portfolio (komercyjne i open-source) znajdują zastosowanie na wszystkich szczeblach szkolnictwa m.in. w Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Hollandii. Jednym z ciekawych projektów poświęconych e-portfoliom jest MOSEP - europejski projekt realizowany przez Centrum e-Learningu AGH, finansowany w ramach programu Leonardo da Vinci na lata 2006 - 2008 (Projekty Pilotażowe). Jego celem jest stworzenie zestawu narzędzi umożliwiajacych wykorzystanie e-portfolio w różnych kontekstach w celu wzmocnienia samooceny młodych uczniów.

Jak zauważyli autorzy jednego z projektów, „możemy znaleźć wiele przykładów z obszaru kształcenia zawodowego pokazujących, jak e-portfolio pozwala jednostkom na zademonstrowanie tych krytycznych aspektów kompetencji w celu samorozwoju oraz prezentacji i certyfikacji".

Aby e-portfolio było skutecznie wykorzystywane muszą zostać spełnione 2 podstawowe warunki. Z przeanalizowanych przykładów wdrożeń systemu e-portfolio na świecie wynika, iż kluczem do sukcesu jest motywacja zarówno uczniów tworzących swe portfolia, jak i opiekujących się nimi nauczycieli (trenerów). Aby osiągnąć jej wysoki poziom niezbędne jest zintegrowanie portfolio z systemem nauczania.

Współcześnie w Europie możemy znaleźć wiele przykładów z obszaru kształcenia zawodowego pokazujących, jak e-portfolio pozwala jednostkom na zademonstrowanie tych krytycznych aspektów kompetencji w celu samorozwoju oraz prezentacji i certyfikacji. Przyjrzenie się komponentom i cechom e-portfolio pokazuje bogate możliwości tego narzędzia:
  • Archiwa – Kolekcje. Uczeń czy pracownik może dokumentować osiągnięcia edukacyjne (kompetencje, wiedzę jawną i ukrytą) w postaci artefaktów, refleksji, opinii innych itp.
  • Widoki – Prezentacje. Dana osoba decyduje o upublicznieniu swoich osiągnięć edukacyjnych w formie konkretnych dowodów na posiadanie kompetencji czy certyfikatów, dokonywanie refleksji itp.
  • Usługi – Wykorzystanie. Dana osoba utrzymuje przez całe życie swoje ePortfolio i wykorzystuje je do rozwijania ogólnych i specyficznych kompetencji, dzielenia się informacjami w celu tworzenia społeczności, uzyskiwania informacji zwrotnej, uzyskiwania oceny własnych kompetencji, szukania pracy, zdobywania awansu itp.
Zdaniem znawców e-learningu, e-portfolia zostaną niebawem zaimplementowane w większości platform e-learningowych. Pozwoli to na bieżącą ocenę skuteczności kursów i szkoleń, w których uczestniczy internauta oraz pomoże w wyborze kierunku dalszej edukacji zainteresowanych.

Poprzedni

Komentarze
Newsletter

Informator Szkoleniowy Ekademia.pl

Bądź na czasie z najnowszymi szkoleniami i kursami internetowymi...

Dołącz do 234 210 czytelników