Cyfrowe platformy nadawcze mogą w niedalekiej przyszłości przyczynić się do wzrostu różnorodności mediów w wielu krajach i zwiększyć możliwości zajęć edukacyjnych oraz usług publicznych i kulturalnych dla ich mieszkańców. Czy zatem e-learning odejdzie do lamusa na rzecz realizacji usług szkoleniowych za pośrednictwem telewizyjnych usług cyfrowych?

Projekt „Beacon” (Brazylijsko-Europejskie Konsorcjum Usług Cyfrowej Telewizji Naziemnej), który został przygotowany na konkurs Szóstego Programu Ramowego, to trzyletni innowacyjny projekt badawczy na temat cyfrowej telewizji naziemnej, koncentrujący się na trzech głównych celach:
  • rozwoju interoperacyjności pomiędzy Europejskimi (DVB) i Brazylijskimi (SBTVD) standardami cyfrowej telewizji naziemnej,
  • studium na temat metodologii nauczania na odległość poprzez telewizję cyfrową,
  • dostawie usług t-learningowych związanych z integracją społeczną w Sao Paulo w Brazylii.
Termin t-learning jest związany z realizacją interaktywnych materiałów szkoleniowych, treści i usług przy pomocy dekodera cyfrowego. Użyteczność t-learningu i możliwości jego rozpowszechniania na szerszą niż w przypadku e-learningu skalę sprawiają, że nauczanie może być skierowane do szerszej liczby odbiorców, zarówno jeśli chodzi o kształcenie formalne, jak i incydentalne.

„Rzeczywisty rozwój systemu t-learningu i jego aplikacji opiera się na integracji możliwości i zastosowań zarówno cyfrowej telewizji naziemnej, jak i e-learningu, szczególnie jeśli chodzi o zwiększenie interaktywności, prowadzące do większego zaangażowania uczących się i wirtualnych wspólnot” - mówi Vittorio Dell'Aiuto - koordynator projektu „Beacon”.

Rozwój nowych, dodatkowych usług opartych na technologii standardu nadawania naziemnego telewizji cyfrowej (DVB-T) umożliwi dotarcie do dużej ilości końcowych odbiorców. Głównym celem jest zaoferowanie usług szkoleniowych odbiorcom, którzy nie mają dostępu do Internetu i komputera z powodów ekonomicznych lub kulturowych (ale posiadają odbiorniki telewizyjne) i umożliwienie im zdobywania wiedzy z wielu dziedzin, mając szczególnie na względzie poprawę ich kompetencji zawodowych.

Czy zatem nowe cyfrowe platformy nadawcze przyczynią się w przyszłości do wzrostu różnorodności mediów w wielu krajach i powiększą ofertę zajęć edukacyjnych oraz usług publicznych i kulturalnych dla ich mieszkańców? Odpowiedź na to pytanie pozostawiamy Wam - Czytelnikom bloga Ekademii.

Zapraszamy do polemiki.

Komentarze
Newsletter

Informator Szkoleniowy Ekademia.pl

Bądź na czasie z najnowszymi szkoleniami i kursami internetowymi...

Dołącz do 234 184 czytelników