Blended-learning w Białymstoku.

piątek, 24 kwiecień 09, 14:40

Jak podaje "Gazeta.pl - Białystok", tamtejszy Uniwersytet postanowił zacieśnić współpracę z białostockimi przedsiębiorcami, dzięki czemu kwalifikacje oraz owoce prac naukowych studentów i wykładowców akademickich mają być efektywniej wykorzystywane w lokalnym biznesie.

Projekt "Nowoczesne i efektywne kształcenie we współpracy z przedsiębiorcami", którego twórcami są naukowcy z wydziału matematyki i informatyki Uniwersytetu w Białymstoku ma potrwać dwa i pół roku i finansowany jest ze środków unijnych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i programu Kapitał Ludzki. Działania podjęte w jego ramach mają kosztować ponad 3 mln zł.

- Twórcom projektu zależy na podniesieniu poziomu wiedzy z matematyki i fizyki oraz budowaniu społeczeństwa informacyjnego - mówi dr Anna Rybak z Instytutu Informatyki Uniwersytetu w Białymstoku - Niebawem wprowadzone zostaną szkolenia internetowe (e-learning), dzięki któremu docelowo 200 przedmiotów nauczanych będzie w trybie blended-learning. W ramach projektu 340 nauczycieli akademickich podwyższy swoje kwalifikacje dzięki szkoleniom.

Niemały udział w realizacji projektu mają mieć również pracodawcy. Zgodnie z założeniami projektu, będą współtworzyć program studiów tak, by zdobyte przez studentów kwalifikacje odpowiadały aktualnym potrzebom rynku pracy. Na najlepszych studentów i absolwentów czekać będzie 50 trzymiesięcznych staży w regionalnych firmach. Powstanie również portal, za pośrednictwem którego studenci będą mogli kontaktować się bezpośrednio z przedsiębiorcami.

Źródło: http://miasta.gazeta.pl/bialystok/1,35235,6534247,Uniwersytet_zaciesnia_wspolprace_z_przedsiebiorcami.html
Komentarze
Newsletter

Informator Szkoleniowy Ekademia.pl

Bądź na czasie z najnowszymi szkoleniami i kursami internetowymi...

Dołącz do 234 184 czytelników