Odp: Dodanie kursu do programu partnerskiego

poniedziałek, 19 grudzień 11, 00:57

Prowizje programu partnerskiego cnebPoints dla kursów wybiera się podczas aktywacji kursu. Czyli, gdy kurs będzie miał już zawartość i ofertę, kilkamy AKTYWUJ KURS (prawy górny róg w środku kursu)

Aktywuj kurs

 i wybieramy prowizję:

Wybieramy prowizje

Nic więcej nie trzeba robić.

Można też kliknąć wcześniej na ten przycisk, aby zobaczyć, jak to się robi, ale proszę nie zgłaszać do aktywacji niegotowego kursu, bo zostanie odrzucony.
Komentarze