Độ pH cũng rất quan trọng ở một bể cá mới, khi mà khí amoniac có thể tích tụ do thiếu vi khuẩn nitrat hóa. Amoniac tồn tại…

Độ pH cũng rất quan trọng ở một bể cá mới, khi mà khí amoniac có thể tích tụ do thiếu vi khuẩn nitrat hóa. Amoniac tồn tại dưới dạng amoniac tự do NH3 rất độc hại đối với cá và amoniac tự do này cũng tồn tại song song với ion NH4+. Hai dạng này tồn tại với tỷ lệ bằng nhau ở pH là 7.3, nhưng khi pH tăng trên 7.3, lượng NH3 sẽ bắt đầu xuất hiện nhiều hơn hay nói khác đi là tính gây độc cho cá cao hơn. Vì vậy, tốt nhất nên duy trì pH dưới 7.3 để hạn chế tối đa tính độc của NH3. Khi làm một bể cá mới, các bạn nên kiểm tra pH, amoniac và nitrite thường xuyên để tránh gây nguy hiểm cho cá.

http://recampus.ning.com/profiles/blogs/men-tieu-hoa-cho-ca-canh-koika-1

https://www.madinamerica.com/forums/users/balaseo/

http://www.kzncomsafety.gov.za/UserProfile/tabid/255/userId/230793/Default.aspx

https://www.carookee.de/forum/Retinoblastom-Forum/31970060

https://bsl24.de/Activity-Feed/My-Profile/UserId/94204

http://www.spyropress.com/forums/users/ngochien/

http://www.kzncomsafety.gov.za/UserProfile/tabid/255/userId/227471/Default.aspx

https://storium.com/user/ngochien

https://bigpicture.net/users/tieu-tam

https://bsl24.de/Activity-Feed/My-Profile/UserId/93861

http://www.ekademia.pl/u/tieutam

https://www.englishbaby.com/findfriends/gallery/detail/2322773

http://richs5star.breakawayiris.com/ActivityFeed/MyProfile/tabid/749/UserId/506464/Default.aspx

http://foxsheets.statfoxsports.com/UserProfile/tabid/57/UserID/45788/Default.aspx

http://journal.human.cmu.ac.th/ojs/index.php/human/user/viewPublicProfile/447290

https://suneido.com/forums/users/diemtrang/

https://studiumfc.umontreal.ca/blog/index.php?userid=238632

https://www.themehorse.com/support-forum/users/diemtrang/

http://rosalind.info/users/tieutam/

http://www.peteralbrecht.com/user-profile/userid/3316

https://www.cdprojekt.com/pl/forums/users/tieutam/

https://www.stem.org.uk/user/836199/vi-sinh-cho-ca-canh-can-dam-bao-suc-khoe-ca-luon-duoc-on-dinh-

https://bsl24.de/Activity-Feed/My-Profile/UserId/93834

http://www.spyropress.com/forums/users/tieutam/

http://richs5star.breakawayiris.com/ActivityFeed/MyProfile/tabid/749/UserId/506449/Default.aspx

https://www.englishbaby.com/findfriends/gallery/detail/2322543

https://bigpicture.net/users/suca-bi

https://communities.bentley.com/members/f40de8f1_2d00_8b41_2d00_4aad_2d00_979c_2d00_d24d53ed1ef1

https://www.bakespace.com/members/profile/diemtrang/879479/

https://hearthis.at/boombay/

https://academy.autodesk.com/users/diemtrangcfk66

https://danluat.thuvienphapluat.vn/thanh-vien/phuchau2

https://git.project-hobbit.eu/snippets/775

http://www.ekademia.pl/u/sucabi

https://speakerdeck.com/ngochien

https://git.project-hobbit.eu/snippets/776

https://danluat.thuvienphapluat.vn/thanh-vien/ngochien2

https://speakerdeck.com/phuchau

https://danluat.thuvienphapluat.vn/thanh-vien/tieutam1

http://foxsheets.statfoxsports.com/UserProfile/tabid/57/UserID/45685/Default.aspxx

https://we.riseup.net/diemtrang

https://www.webmasterpro.de/user/fungla/

https://www.midi.org/edit-profile/profile/35020-hongdel

https://www.webmasterpro.de/user/boombay/

http://wpc.hotlog.ru/profile.php?user_id=405327

https://www.strata.com/forums/users/diemtrang/

https://www.webmasterpro.de/user/diemtrang/

http://archive.nmra.org/UserProfile/tabid/183/UserId/1063002/Default.aspx

https://catchthemes.com/support-forum/users/phuchau/

https://communities.bentley.com/members/c6da0f39_2d00_6c3b_2d00_4a39_2d00_9dbf_2d00_cce3cee6c088

https://themepalace.com/users/phuchau/

http://mdr-inc.com/UserProfile/tabid/43/UserID/52501/Default.aspx

https://suneido.com/forums/users/phuchau/

https://www.bakespace.com/members/profile/phuchau/879716/

http://wpc.hotlog.ru/profile.php?user_id=405276

Kontakt:
Pełna nazwa:edder kopp
Lokalizacja:quy nhon, Vietnam