Những khách hàng và đối tác của tập đoàn và ông Dương sau khi nghe tin liền đồng loạt hủy hợp đồng và rút vốn. Doanh…

Những khách hàng và đối tác của tập đoàn và ông Dương sau khi nghe tin liền đồng loạt hủy hợp đồng và rút vốn. Doanh nghiệp bởi vì mất đi nhiều nguồn đầu tư khiến hoạt động bị trì hoãn. Không chỉ là đối tác cũ, kể cả khách hàng tiềm năng trong thị trường cũng từ chối hợp tác.


http://richs5star.breakawayiris.com/ActivityFeed/MyProfile/tabid/749/UserId/505048/Default.aspx

https://yolotheme.com/forums/users/duuku/

https://www.cdprojekt.com/pl/forums/users/duuku/

https://www.trials-forum.co.uk/profile/42098-duuku/?tab=field_core_pfield_21

http://www.senado.gob.do/senado/UserProfile/tabid/42/UserID/10357/Default.aspx

https://www.openstreetmap.org/user/trungnguyen1

https://www.openstreetmap.org/user/muagio

https://www.openstreetmap.org/user/phungphinh

https://www.openstreetmap.org/user/meomai

https://www.openstreetmap.org/user/vevang

https://www.openstreetmap.org/user/daucove

https://www.openstreetmap.org/user/sapoche

https://www.openstreetmap.org/user/kagome

https://www.openstreetmap.org/user/Springfield95

https://www.openstreetmap.org/user/phomai

https://www.openstreetmap.org/user/keongot

https://www.openstreetmap.org/user/mutnho

https://www.openstreetmap.org/user/banhchung

https://www.openstreetmap.org/user/duukii

https://www.openstreetmap.org/user/laocong

https://www.openstreetmap.org/user/chokii

https://www.openstreetmap.org/user/cucaitrang

https://www.openstreetmap.org/user/selanh

https://www.openstreetmap.org/user/tuhao

https://www.openstreetmap.org/user/sayhigh

https://www.openstreetmap.org/user/nghiavu

https://www.openstreetmap.org/user/chandilier

https://www.openstreetmap.org/user/suplo

https://www.openstreetmap.org/user/vietnam1

https://www.openstreetmap.org/user/lanamark

https://www.openstreetmap.org/user/muadong

https://www.openstreetmap.org/user/tingting1

https://www.openstreetmap.org/user/binhdinh

https://www.openstreetmap.org/user/fallinlove

https://www.openstreetmap.org/user/cmbackhome

https://www.openstreetmap.org/user/nguyenchat

https://www.openstreetmap.org/user/matdat

https://www.openstreetmap.org/user/phieudu

https://www.openstreetmap.org/user/satuku

https://www.openstreetmap.org/user/phuclong

https://www.openstreetmap.org/user/tuoitho

https://www.openstreetmap.org/user/suongsao

http://portal.do.mrsu.ru/forum/?PAGE_NAME=profile_view&UID=58173

https://www.strata.com/forums/users/dongluc/

https://www.strata.com/forums/users/kinhte/

https://forum.telus.com/t5/user/viewprofilepage/user-id/54574

https://forum.telus.com/t5/user/viewprofilepage/user-id/64325

https://forum.telus.com/t5/user/viewprofilepage/user-id/64465

https://travel.detik.com/nghean

https://travel.detik.com/khoidau

https://www.infragistics.com/community/members/e7bd675044f7ab0d4122e0c6113d8c2ce5057ed0

http://journal.human.cmu.ac.th/ojs/index.php/human/user/viewPublicProfile/359586

http://journal.human.cmu.ac.th/ojs/index.php/human/user/viewPublicProfile/379566

https://www.mips.com/forums/users/saku1101/

https://www.gapyear.com/members/dongluc/

Kontakt:
Pełna nazwa:duu ku
Lokalizacja:Hanoi, Poland