Vinhomes là công ty bạn bất động sản số 1 Việt Nam, hoạt động trong lĩnh vực phát triển, chuyển nhượng, vận hành và khai…