Khác với Tây y, cách chữa bệnh của Đông y không tập trung chính vào bệnh mà chủ yếu điều dưỡng cho người bệnh lấy lại…

Khác với Tây y, cách chữa bệnh của Đông y không tập trung chính vào bệnh mà chủ yếu điều dưỡng cho người bệnh lấy lại sự khỏe mạnh, tự đẩy lùi được bệnh. Đối tượng chính của Đông y chính là con người chứ không phải là bệnh.


https://www.genesha.ru/forum/user/38268/

http://www.kzncomsafety.gov.za/UserProfile/tabid/255/userId/231234/Default.aspx

https://bsl24.de/Activity-Feed/My-Profile/UserId/94254

http://www.ekademia.pl/u/drawinluv

https://www.hivizsights.com/forums/users/drawinluv


https://www.doctorslounge.com/index.php/member/1482879

https://online.unisc.br/seer/index.php/cadpesquisa/user/viewPublicProfile/299304

http://new.sea-isle-city.nj.us/user-profile.aspx?userid=617571

https://www.fark.com/users/siniestra/

https://americandrivingsociety.org/My-ADS/Activity-Feed/My-Profile/UserId/28636

https://linkhay.com/link/3911895/nguoi-yeu-tam-su-rang-bi-viem-tai-tao-co-tu-cung-truoc-khi-ket-hon-nen-co-cam-giac-nhu-the-nao

https://we.riseup.net/hongvan

http://mdr-inc.com/UserProfile/tabid/43/UserID/53878/Default.aspx

http://espaciodca.fedace.org/content/dung-vi-vet-trang-co-tu-cung-ma-buon

https://www.gamespot.com/profile/siniestra/about-me/

Kontakt:
Pełna nazwa:drawinluv drawinluv
Lokalizacja:aus, Poland