Có rất nhiều người lầm tưởng đầu sprinkler sử dụng trong hệ thống báo cháy cháy do nó có hệ thống cảm biến nhiệt, nên…

Có rất nhiều người lầm tưởng đầu sprinkler sử dụng trong hệ thống báo cháy cháy do nó có hệ thống cảm biến nhiệt, nên gọi nó là đầu báo cháy sprinkler. Tuy nhiên khái niệm đầu báo cháy sprinkler hoàn toàn không đúng. Vì sprinkler không có nhiệm vụ thông báo sự cháy, bộ phận cảm nhiệt được thiết kế để phục vụ mục đích tự động thông minh của sprinkler trong hệ thống chữa cháy.

https://www.webmasterpro.de/user/suhao/

https://studiumfc.umontreal.ca/blog/index.php?userid=216668

https://www.smartmenus.org/forums/users/catset/

https://speakerdeck.com/dotngot

https://www.turnkeylinux.org/user/1184143

https://revistas.ulima.edu.pe/index.php/enfoque/user/viewPublicProfile/36098

https://revistas.ulima.edu.pe/index.php/enfoque/user/viewPublicProfile/27449

https://revistas.ulima.edu.pe/index.php/enfoque/user/viewPublicProfile/33662

https://revistas.ulima.edu.pe/index.php/enfoque/user/viewPublicProfile/25931

https://revistas.ulima.edu.pe/index.php/enfoque/user/viewPublicProfile/33146

https://revistas.ulima.edu.pe/index.php/enfoque/user/viewPublicProfile/21770

Kontakt:
Pełna nazwa:dot ngot
Lokalizacja:quy nhon, Vietnam