Dây da bị cứng là một trường hợp gặp phải tương đối phổ biến, khiến người đeo đồng hồ gặp phải tình trạng khó…