Trước một thông tin được lan truyền, tùy vào cách tiếp nhận vì vậy không phải ai cũng hiểu và nhận ra tin đồn “Vicky Group…

Trước một thông tin được lan truyền, tùy vào cách tiếp nhận vì vậy không phải ai cũng hiểu và nhận ra tin đồn “Vicky Group lừa đảo” không hề có sự chứng thực rõ ràng. Với những giấy tờ được đăng tải cho là chứng cứ Tập đoàn Vicky lừa đảo lại không chứng minh được sự việc có liên quan đến vị doanh nhân, đây hoàn toàn là vu khống. Một phần tin tức thật giả lẫn lộn là do sự quản lý của cơ quan các tổ chức làm nhiệm vụ giám sát Internet chưa được thỏa đáng.

https://www.turnkeylinux.org/user/1190688

https://www.genesha.ru/forum/user/36002/

http://bigpicture.net/users/pis-ces

https://danluat.thuvienphapluat.vn/thanh-vien/chanchinh1

https://yolotheme.com/forums/users/dieuuoc/


http://jitps.ui.ac.id/index.php/Tourism/user/viewPublicProfile/197102

http://jitps.ui.ac.id/index.php/Tourism/user/viewPublicProfile/197295

http://jitps.ui.ac.id/index.php/Tourism/user/viewPublicProfile/195965

http://jitps.ui.ac.id/index.php/Tourism/user/viewPublicProfile/77118

http://new.sea-isle-city.nj.us/user-profile.aspx?userid=483199

http://new.sea-isle-city.nj.us/user-profile.aspx?userid=477629

http://new.sea-isle-city.nj.us/user-profile.aspx?userid=481937

https://www.girlscene.nl/profiel/1504182

https://www.girlscene.nl/profiel/1504136

https://www.girlscene.nl/profiel/1503863

Kontakt:
Pełna nazwa:dieu uoc
Lokalizacja:quy nhon, Vietnam