Gần đây, tôi có dịp đọc báo biết được Đỗ Trùng Dương HBC - VCCI đang theo sát các chương trình từ thiện do một nhóm lãnh…