Đỗ Trùng Dương sinh năm 1981 vào ngày 26 tháng 10 tại vùng đất võ Bình Định. Cái nôi anh hùng hào kiệt sản sinh ra nhiều doanh…