Với tư duy nhạy bén khác người cùng sự nỗ lực không ngừng, trải qua bao nhiêu khó khăn thử thách, Đỗ Trùng Dương đã trở…