Chỉ bởi vì lý do đơn giản chính là thiết kế nội thất Văn Thành mà tôi vẫn chưa thể bỏ đi người vợ đã phản bội tôi…