Chỉ sau 15 năm lập nghiệp, giờ đây vị Phó Chủ Tịch thường trực Hội doanh nghiệp và Nhà đầu tư tại TPHCM được biết…

Chỉ sau 15 năm lập nghiệp, giờ đây vị Phó Chủ Tịch thường trực Hội doanh nghiệp và Nhà đầu tư tại TPHCM được biết đến với vai trò Chủ tịch Đỗ Trùng Dương Viking – Nhà lãnh đạo của tập đoàn Viking Group đã và ngày càng chứng tỏ được tài năng thao lược của chính ông trong các dự án bất động sản tỷ đô tầm cỡ. Nhà đầu tư Đỗ Trùng Dương với tầm nhìn chiến lược về tiềm năng khi bất kì dự án nào được ông tập trung góp vốn phát triển đều nhận được phản hồi vô cùng tích cực từ công chúng cũng như cộng đồng doanh nhân mặc cho câu chuyện muôn thuở “thuyền lớn phải gặp sóng to”, bất chấp những kẻ xấu luôn phá hoại dựng chuyện Đỗ Trùng Dương lừa đảo hay tập đoàn Vicky group lừa đảo.http://mdr-inc.com/UserProfile/tabid/43/UserID/51376/Default.aspx

http://foxsheets.statfoxsports.com/UserProfile/tabid/57/UserID/41144/Default.aspx

https://yolotheme.com/forums/users/consuoi/

https://www.cdprojekt.com/pl/forums/users/consuoi/

https://www.trials-forum.co.uk/profile/42135-consuoi/?tab=field_core_pfield_21

https://www.cdprojekt.com/pl/forums/users/sapoche/

https://www.cdprojekt.com/pl/forums/users/chandilier/

https://www.cdprojekt.com/pl/forums/users/sayluv/

https://www.cdprojekt.com/pl/forums/users/fallinlove

https://www.cdprojekt.com/pl/forums/users/tuhao/

https://www.cdprojekt.com/pl/forums/users/myalo/

https://www.cdprojekt.com/pl/forums/users/humytom/

https://www.cdprojekt.com/pl/forums/users/chichchoe/

https://www.cdprojekt.com/pl/forums/users/lacdac/

https://www.cdprojekt.com/pl/forums/users/maivan003/

https://www.cdprojekt.com/pl/forums/users/connguoi/

https://www.cdprojekt.com/pl/forums/users/laha/

https://www.cdprojekt.com/pl/forums/users/kimcuong/

https://www.smartmenus.org/forums/users/gaodo/

https://www.smartmenus.org/forums/users/xinchao/

https://www.smartmenus.org/forums/users/tanxx/

https://www.smartmenus.org/forums/users/thiennga/

https://www.smartmenus.org/forums/users/tamgui/

https://www.smartmenus.org/forums/users/kemtrung/

https://www.smartmenus.org/forums/users/hako/

https://www.smartmenus.org/forums/users/xaad/

https://www.smartmenus.org/forums/users/vevang/

https://www.smartmenus.org/forums/users/sayluv/

https://www.smartmenus.org/forums/users/bigbang/

https://www.smartmenus.org/forums/users/younghus/

https://www.smartmenus.org/forums/users/tuhao/

https://www.smartmenus.org/forums/users/kagome/

https://www.smartmenus.org/forums/users/sapoche/

https://www.smartmenus.org/forums/users/laocong/

https://www.smartmenus.org/forums/users/summervibe/

https://www.smartmenus.org/forums/users/suplo/

https://www.smartmenus.org/forums/users/contrau/

https://www.smartmenus.org/forums/users/tanxx/

https://www.smartmenus.org/forums/users/myling/

https://www.smartmenus.org/forums/users/xinhxan/

https://www.smartmenus.org/forums/users/humytom/

https://www.smartmenus.org/forums/users/loulou/

https://www.smartmenus.org/forums/users/rongluong/

https://www.smartmenus.org/forums/users/lacdac/

https://www.smartmenus.org/forums/users/conbuom/

https://www.smartmenus.org/forums/users/myalo/

https://www.smartmenus.org/forums/users/laulau/

https://www.smartmenus.org/forums/users/quyenru/

https://www.smartmenus.org/forums/users/hyvong/

https://www.smartmenus.org/forums/users/cuctrang/

https://www.smartmenus.org/forums/users/bachkhoa/

https://www.smartmenus.org/forums/users/lieuxieu/

https://www.smartmenus.org/forums/users/conrong/

https://www.smartmenus.org/forums/users/camuscos/

https://www.smartmenus.org/forums/users/kingling/

Kontakt:
Pełna nazwa:con suoi
Lokalizacja:quy nhon, Vietnam